Geneeskrachtige kruiden (2023)

Geneeskrachtige kruiden (1)

Van alle kaasjeskruidachtigen is de echte heemst het meest geneeskrachtig, daarna het groot kaasjeskruid (op de rode lijst in België) en als laatste het muskuskaasjeskruid (algemeen voorkomend). Het komt dan voor op plekken die verstoord zijn geweest, alsof de grond geïrriteerd is en weer gekalmeerd moet worden, want dat is de werking van kaasjeskruid: het is heel verzachtend bij geïrriteerde ingewanden of bij een geïrriteerde huid.

Verzamelen: de bloemetjes zonder de steeltjes rond het middaguur, om de dag. (Er komen telkens nieuwe bloemetjes aan). Drogen in de schaduw bij max. 40 gr., waarna ze paarsblauw worden. De bladeren inclusief de stelen kunnen verzameld worden, gedroogd, en mogen niet verwelken met bruine vlekken, ze moeten groen blijven. Het gedroogde kruid in luchtdicht afgesloten potten bewaren.

-afb: groot kaasjeskruid, foto Alice Lentjes-

De wortel kan gedroogd worden, maar beter is het volgens Culpeper om hem vers te gebruiken, als de plant nog jong is en er nog geen stengels uit komen, alleen wat blad.

Culpeper plaatst de plant onder Venus, het is een mooie plant, maar het tere ijle bloemetje dat gedroogd zelfs paars wordt, wijst op helder-invoelendheid: Vissen.

Geneeskrachtige kruiden (2)

Kaasjeskruid is krampstillend,slijmoplossend en kalmerend bij overgevoelige reacties ten gevolge van medicijniname. Het verzacht geïrriteerde maag-en darmslijmvliezen, een geïrriteerde urineleider, engeïrriteerde ademhalingsorganen.Het aftreksel van de bladeren kan gebruikt worden bij darmspoelingen. Bijheesheidwerkt de thee slijmoplossend. Sterk geconcentreerd kan het ook als gorgeldrank gebruikt worden bijbronchitis: 10-15 gram gedroogde bloemetjes overgieten met 50 cl met niet meer kokend water, en 2-4 keer per dag 10 cl innemen, of alternatief: een volle theelepel gedroogd blad laten weken in 20 cl koud water. (Bij bronchitis ook inwendig de thee ervan drinken). Dit recept kun je ook gebruiken voor compressen bij ontstoken oogleden, zweren en pijnlijke aambeien. Bij blaasontsteking en ontstekingen van de spijsverteringsorganen een aftreksel van het blad of de bloemetjes maken: 30 gram in 5600 ml lauwwarm water, en innemen in hoeveelheden van 50 ml.

Het zou kunnen dat kaasjeskruid een gunstige invloed heeft op diabetes: check het bloedsuikerniveau echter na inname ( het zou kunnen dalen).

Dioscorides schijnt groot kaasjeskruid te hebben aanbevolen voorhet versnellen van bevallingen of als de weeën niet doorzetten. Vroeger heette kaasjeskruid in het latijn Herbra Omniummorbium, wat kruid voor alle ziekten betekent, het werd dus voor heel veel aandoeningen gebruikt. En het was in de tijd van Pythagoras een heilig kruid, wat ook bij Vissen past! Plinius de Oudere , die zei dat als je op een dag kaasjeskruid gebruikte, je de hele dag vrij zou zijn van alle ziekten, en hij gebruikte het ook bij wespensteken, waarschijnlijk als huidlotion:
-afb: muskuskaasjeskruid-

Huidlotion: je kunt de koude thee goed voor een huidlotion gebruiken of in hetbadwater doen, je huid wordt er zachter van. Misschien ook goed bij psoriasis eneczeem.

Eetbaarheid: kaasjeskruid is eetbaar maar schijnt volkomen smakeloos te zijn (dat past wel bij Vissen trouwens: smakeloos is zo iets als geen eigen identiteit hebben, de identiteit van de omgeving aannemen, wat natuurlijk wel weer heel sterk Vissen is).

ECHTE HEEMST – Venus in Vissen

Latijn: Althaea officinalis, Engels: Marsh Mallow

Geneeskrachtige kruiden (3)

Verzamelen: als je dit in de tuin zou hebben, want de plant staat op de rode lijst: in juni en juli voor de bloei de bladeren, en ze niet allemaal tegelijk plukken: begin onderaan de stengel. In juli en augustus de bloemen plukken bij droog weer, snijd de bebladerde stengel af zodat de wortels goed dik worden: deze kun je in oktober of november uitgraven of het voorjaar daarop in maart of april. Let er op dat deze niet gaan schimmelen of geschimmeld zijn.Het kruid drogen in de schaduw bij 50 gr. (Dat kan in de oven met de ovendeur op een kiertje door een pollepel ertussen te doen). De wortels schillen, eventueel doorsnijden en in de schaduw drogen bij 40 gr.

Culpeper laat Echte Heemst ook onder Venus vallen. Ook heemst heeft heel zachte, tere bloemetjes en de voornaamste werking is eveneens verzachtend en kalmerend bij ontstekingsachtige aandoeningen. (Abcessen, steenpuisten, bij rode babybilletjes) van de huid en luchtwegen. De roze kleur wijst in feite trouwens al op een verzachting van de kleur rood, waar ontstekingen weer bij horen. Heemst bevat 11% suiker van zichzelf, en dat is weer Venus. Er wordt op deze site: http://www.umm.edu/altmed/articles/marshmallow-000265.htm een studie vermeld dat Echte Heemst het bloedsuikerniveau ook kan verlagen.

Echte Heemst wordt gebruikt bij geprikkelde slijmvliezen waarop het een heel verzachtende werking heeft. De thee (van alle delen van het kruid) geeft verlichting bijkinkhoest en ademhalingsproblemen in het geval van te veel slijm, bij longontsteking en astma, daarnaast bij diarree enmaag/darmziekten (buikloop, kolieken, ingewandstoornissen, ziekte van Crohn), voor volwassenen maar vooral ook bij kinderen.

Gorgelen helpt bijmondholte ontstekingen en ontstekingenaan de keelamandelen. Voeg er dan wat honing aan toe.

Het recept van Dodoens bij een fikse verkoudheid: 3 stukjes wortel opkoken in gezoete melk en dagelijks innemen.

Thee maak je door 3-5 gr. van de bloemetjes te overgieten met een kopje koud water (of de wortel, 1 deel op 10 delen water) overgieten met koud water en een uur laten trekken, af en toe roerend.

Een hoestdrankje maakt je door 2 theelepels grof gestampte wortel of 1 eetlepel bloemen of bladeren te laten trekken in 50 cl water. Voeg honing toe.

Bij een bijen-of wespensteek wrijf je met wat geplette bladeren op de plek, om de pijn, de ontsteking en de zwelling weg te nemen. Overigens zijn wespensteken thermolabiel, dat wil zeggen, warmte neemt het gif weg: hou 2 minuten een brandende sigaret bij de steek direct nadat je gestoken bent! Mocht je thuis zijn en niet roken dan zal een brandend wierookstokje vast hetzelfde effect hebben:-)

Tegen gezwollen testikels kun je volgens Culpeper een prutje maken van de bladeren met wat meel en rozenolie, het helpt ook bij alle harde tumoren.Oudere mensen met klachten aan de urinewegen (stenen, gruis, of een blaasontsteking kunnen de thee van Echte Heemst innemen ter verzachting en uitdrijving van het gruis).

Als je harde bobbels achter het oor hebt of zwellingen of ontstekingen aan de borsten, kun je de wortels of zaden in wijn koken en er op doen. Bij pericarditis (ontsteking van het hartzakje) gebruik je een geconcentreerd aftreksel of een siroop van Echte Heemst.

Eetbaarheid: We kennen de roze marsh mallow als zoetig snoep dat je kunt laten smelten aan een stokje boven een houtvuurtje, oorspronkelijk werd de marshmallow van de wortel van heemst gemaakt. (Met een hoop suiker en andere toevoegingen).In het Midden-Oosten (Syrië met name) gebruikt men in tijden van schaarste de wortel van deze daar veelvoorkomende plant, die na het koken gebakken werd met uien en boter.

Wierook: stimuleert kosmische afstemming/ontvankelijkheid. Bij je meditatie of op je altaar trekt het goede geesten aan. (Venus in Vissen: een goede verbinding (Vissen) met de niet-stoffelijke wereld (Vissen).

STOKROOS– Alcea Rosea, Engels: Hollyhocks - Mars in Vissen

Geneeskrachtige kruiden (4)

De stokroos is duidelijk veel roder dan de bovengenoemde soorten, dus dit wordt Mars/Venus in Vissen. Stokroos gaat ook ontstekingen tegen, en bevordert het herstel van een ziekte. Er zitten stoffen in die gezwollen slijmvliezen beschermen en daarom kun je goed een thee drinken van stokrozen bij longaandoeningen.

Bij ontstoken keelamandelen , baby’s die tandjes krijgen, of ontstoken mondholtes gorgelen met stokroosaftreksel.

Verzamelen: De plant komt oorspronkelijk uit China en wordt hier nu geteeld in de tuin. Daarvan pluk je de bloem met de kelken en het korte steeltje, voordat ze helemaal ontloken zijn, of precies op dat moment, van eind juni tot half juli, ij droog weer, als de dauw er af is. Drogen in dunne laagjes bij max. 50 graden. Luchtdicht bewaren.

De wortel kun je gebruiken bij overmatige menstruatie, bloedspugen, bloedende wonden, bloedvloeiingen, gastritis, darmontstekingen, maagzuur, of een maagzweer, zowel in-als uitwendig. Gedroogd kun je het kruid gebruiken om de bevalling goed te laten verlopen.

Thee: (bij hoesten en bronchitis) 15 gram kruid op 600 ml kokend water, en neem het in in doses van 50 ml, drie of vier keer per dag. Het smaakt niet erg lekker trouwens. Je kunt het naar hartelust gebruiken, het kruid is veilig. Van de bloemen of blaadjes kun je een thee maken die geschikt is bij borstvliesontsteking.

Cosmetisch: stokroosaftreksels maken de huid zacht en soepel, en je kunt er zwerende wondjes mee wassen

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated: 19/06/2023

Views: 5831

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.